Členský príspevok

07.11.2014 10:08

Od 1.10.2014 MFK Skalica vyberá členský príspevok vo výške 5 euro za každého hráča na mesiac. O výške členského  príspevku rozhodol výbor MFK Skalica. Členský prípspevok za aktuálny mesiac treba zaplatiť vždy do konca mesiaca.