Platba za ubytovanie na turnajoch

29.03.2013 17:55

Turnaj Chrudim 7.6. - 9.6. 2013 

- hotel Signal Pardubice 

- 48 €  osoba na dve noci s raňajkami 

- 50 % 24 € treba zaplatiť do 30.5.2013

Turnaj Prešov 1.7. - 6.7. 2013 

- Hotel Lineas Prešov 

- 155 € osoba na 5 nocí s plnou penziou 

- 50% treba zaplatiť do 30.4. 2013 

Turnaj Boskovice 15.6. - 16.6. 2013 

- Hotel Záložňa Boskovice 

- 500 osoba s raňajkami 

- celá suma sa zaplatí na mieste